Benchmark analyse

BankResearch kan levere opdaterede data til brug for rapporteringen vedr. kreditområdet til pengeinstitutternes bestyrelse:


Benchmark analyse omfattende mere end 90 individuelle nøgletal


Mulighed for at tilføje yderligere nøgletal


Mulighed for benchmark analyse mod op til 9 insitutter efter Deres eget valg


Halvårlig dataleverance vil give Dem en løbende opdateringKontakt os for at bestille benchmark analysen eller for en uforpligtende drøftelse af hvordan

BankResearch kan hjælpe Dem

Benchmark analyse

BankResearchs database indeholder en mængde detaljeret information fra dels pengeinstitutternes årsrapporter inklusive noterne til disse, risikorapporter, solvensbehovsrapporter etc.:

  • Resultatopgørelses informationer;
  • Balance informationer;
  • Udvalgte noter til resultatopgørelsen og balancen;
  • Informationer fra pengeinstitutternes risiko- og solvensopgørelsesrapporter;
  • Oplysninger om nedskrivninger fordelt på stadie 1-3 nedskrivninger;
  • Oplysninger om eksisterende og lukkede filialer i perioden 2004-2021 med specifikke adresseoplysninger;
  • og meget mere...

Disse oplysninger vil kunne trækkes ud af BankResearchs database og leveres i et format efter kundens specifikationer.


BankResearch har udviklet en benchmark analyse, som giver mulighed for at benchmarke et pengeinstitut mod op til 9 andre pengeinstitutter, som De selv udvælger. Denne benchmark analyse vil kunne anvendes i en løbende markeds- og konkurrentovervågning.


Benchmark analysen kan udarbejdes på basis af de offentliggjorte årsrapporter og halvårsrapporter og vil dermed kunne leveres til Dem to gange årligt. Ved at klikke på billedet til venstre vil De kunne downloade et eksempel på en sådan benchmark analyse.


Kontakt venligst BankResearch på telefon +45 51 99 50 30, hvis De ønsker yderligere detaljer om denne benchmark analyse eller såfremt De ønsker en uforpligtende diskussion af, hvilke data BankResearch kan tilbyde netop Deres virksomhed.


BANK RESEARCH

Telefonnr.: +45 51 99 50 30

copyright © all rights reserved

illustrationer af 123rf.com og rohdedoc.com