Forside

BankResearchs forretningsområder:


Markedsdata for den danske pengeinstitussektor


Markedsanalyser af den danske pengeinstitutsektor


Input til interne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter og virksomheder som samarbejder med pengeinstitutter


Foredrag om pengeinstitutsektoren


 Kontakt os for at

høre mere om hvordan

BankResearch kan hjælpe Dem.

Forside

BankResearch er et uafhængigt dansk selskab, hvis hovedaktivitet er udarbejdelse af analyser af den danske pengeinstitutsektor, herunder levering af markedsdata, til  brug for den løbende konkurrentovervågning og interne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter samt pengeinstitutters samarbejdspartnere, analytikere og andre interessenter.


BankResearch blev etableret i 2014 i forbindelse med en intern omstrukturering i NIRO Invest. Her blev bog- og markedsdataaktiviteterne placeret i et nyoprettet selskab; BankResearch A/S. BankResearch er ligesom søsterselskabet NIRO Invest 100% ejet af BankResearch Holding.

Den 5. april 2024 offentliggjorde BankResearch “Den Danske Pengeinstitutsektor 2023″ – en 660 siders dybdegående analyse af danske pengeinstitutter baseret på 2023 årsrapporterne for de institutter, som indgår i undersøgelsen.


47 danske, færøske og grønlandske pengeinstitutter analyseres i 846 tabeller med detaljerede benchmark-analyser (2019-2024E) og i 116 illustrative figurer, ligesom bogen indeholder en detaljeret individuel 4 siders profil på hvert pengeinstitut. BankResearchs risikovurderingsmodel omfatter i år 47 pengeinstitutter og modellen har succesfuldt identificeret de fleste af de institutter, som er krakket eller på anden måde har måttet lade sig afvikle i de senere år.


I bogen kan tillige findes analyser af (i) sektorens samlede ledelsesmæssige skøn (nedskrivninger) på DKK 13,8 mia., (ii) alle primære resultatopgørelsesposter, (iii) detaljeret gennemgang af resultatudviklingen for institutterne under et og for de 4 grupper, (iv) udviklingen i antal filialer og medarbejdere, (v) NEP-tillæg etc.


BankResearch vurderer, at der er en stor sandsynlighed for, at 2024 kan blive præget af opjusteringer fra de danske pengeinstitutter på samme måde, som det var tilfældet i 2023. BankResearch forventer et samlet resultat efter skat i 2024 for de undersøgte pengeinstitutter på DKK 51,0 mia., hvilket skal sammenlignes med pengeinstitutternes estimerede egne resultatforventninger som ligger i niveauet DKK 41,4-47,2 mia.


Ved at klikke på billedet til højre vil De have mulighed for at downloade indholdsfortegnelsen til ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2023”, et eksempel på en pengeinstitutprofil samt 2023 risikovurderingen.


Prisen på ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2023” er DKK 9.900 ekskl. moms og porto.


Såfremt De ønsker mere end én bog, bedes De rette henvendelse til BankResearch for at få et tilbud.


Bogen kan bestilles ved at rette henvendelse til BankResearch på nicholas@niroinvest.dk.


Note: Bemærk at på tidspunktet for den redaktionelle afslutning af Den Danske Pengeinstitutsektor 2023 havde COOP Bank ikke offentliggjort sin 2023 årsrapport. Tallene i Den Danske Pengeinstitutsektor 2023 for COOP Bank 2023E og 2024E repræsenterer derfor BankResearchs estimater, som kan vise sig at være væsentligt forskellige fra de faktiske tal for COOP Bank.

BANK RESEARCH

Telefonnr.: +45 51 99 50 30

copyright © all rights reserved

illustrationer af 123rf.com og rohdedoc.com

BankResearchs forretningsområder:


Markedsdata for den danske pengeinstitussektor


Markedsanalyser af den danske pengeinstitutsektor


Input til interne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter og virksomheder som samarbejder med pengeinstitutter


Foredrag om pengeinstitutsektoren


 Kontakt os for at

høre mere om hvordan

BankResearch kan hjælpe Dem.

Forside

BankResearch er et uafhængigt dansk selskab, hvis hovedaktivitet er udarbejdelse af analyser af den danske pengeinstitutsektor, herunder levering af markedsdata, til  brug for den løbende konkurrentovervågning og interne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter samt pengeinstitutters samarbejdspartnere, analytikere og andre interessenter.


BankResearch blev etableret i 2014 i forbindelse med en intern omstrukturering i NIRO Invest. Her blev bog- og markedsdataaktiviteterne placeret i et nyoprettet selskab; BankResearch A/S. BankResearch er ligesom søsterselskabet NIRO Invest 100% ejet af BankResearch Holding.

Den 5. april 2024 offentliggjorde BankResearch “Den Danske Pengeinstitutsektor 2023″ – en 660 siders dybdegående analyse af danske pengeinstitutter baseret på 2023 årsrapporterne for de institutter, som indgår i undersøgelsen.


47 danske, færøske og grønlandske pengeinstitutter analyseres i 846 tabeller med detaljerede benchmark-analyser (2019-2024E) og i 116 illustrative figurer, ligesom bogen indeholder en detaljeret individuel 4 siders profil på hvert pengeinstitut. BankResearchs risikovurderingsmodel omfatter i år 47 pengeinstitutter og modellen har succesfuldt identificeret de fleste af de institutter, som er krakket eller på anden måde har måttet lade sig afvikle i de senere år.


I bogen kan tillige findes analyser af (i) sektorens samlede ledelsesmæssige skøn (nedskrivninger) på DKK 13,8 mia., (ii) alle primære resultatopgørelsesposter, (iii) detaljeret gennemgang af resultatudviklingen for institutterne under et og for de 4 grupper, (iv) udviklingen i antal filialer og medarbejdere, (v) NEP-tillæg etc.


BankResearch vurderer, at der er en stor sandsynlighed for, at 2024 kan blive præget af opjusteringer fra de danske pengeinstitutter på samme måde, som det var tilfældet i 2023. BankResearch forventer et samlet resultat efter skat i 2024 for de undersøgte pengeinstitutter på DKK 51,0 mia., hvilket skal sammenlignes med pengeinstitutternes estimerede egne resultatforventninger som ligger i niveauet DKK 41,4-47,2 mia.


Ved at klikke på billedet til højre vil De have mulighed for at downloade indholdsfortegnelsen til ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2023”, et eksempel på en pengeinstitutprofil samt 2023 risikovurderingen.


Prisen på ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2023” er DKK 9.900 ekskl. moms og porto.


Såfremt De ønsker mere end én bog, bedes De rette henvendelse til BankResearch for at få et tilbud.


Bogen kan bestilles ved at rette henvendelse til BankResearch på nicholas@niroinvest.dk.


Note: Bemærk at på tidspunktet for den redaktionelle afslutning af Den Danske Pengeinstitutsektor 2023 havde COOP Bank ikke offentliggjort sin 2023 årsrapport. Tallene i Den Danske Pengeinstitutsektor 2023 for COOP Bank 2023E og 2024E repræsenterer derfor BankResearchs estimater, som kan vise sig at være væsentligt forskellige fra de faktiske tal for COOP Bank.

BANK RESEARCH

Telefonnr.: +45 51 99 50 30

copyright © all rights reserved

illustrationer af 123rf.com og rohdedoc.com