Forside

BankResearchs forretningsområder:


Markedsdata for den danske pengeinstitussektor


Markedsanalyser af den danske pengeinstitutsektor


Input til interne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter og virksomheder som samarbejder med pengeinstitutter


Foredrag om pengeinstitutsektoren


 Kontakt os for at

høre mere om hvordan

BankResearch kan hjælpe Dem.

Forside

BankResearch er et uafhængigt dansk selskab, hvis hovedaktivitet er udarbejdelse af analyser af den danske pengeinstitutsektor, herunder levering af markedsdata, til  brug for den løbende konkurrentovervågning og interne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter samt pengeinstitutters samarbejdspartnere, analytikere og andre interessenter.


BankResearch blev etableret i 2014 i forbindelse med en intern omstrukturering i NIRO Invest. Her blev bog- og markedsdataaktiviteterne placeret i et nyoprettet selskab; BankResearch A/S. BankResearch er ligesom søsterselskabet NIRO Invest 100% ejet af BankResearch Holding.

Den 2. maj 2021 offentliggjorde BankResearch “Den Danske Pengeinstitutsektor 2019″ – en 666 siders dybdegående analyse af danske pengeinstitutter baseret på 2020 årsrapporterne for de institutter, som indgår i undersøgelsen.


I mere end 800 tabeller med detaljerede benchmark-analyser (2016-2021E) og mere end 90 illustrative figurer analyseres 53 pengeinstitutter, ligesom bogen indeholder en detaljeret individuel 4 siders profil på hvert pengeinstitut. BankResearchs risikovurderingsmodel omfatter i år 53 pengeinstitutter og modellen har succesfuldt identificeret de fleste af de institutter, som er krakket eller på anden måde har måttet lade sig afvikle i de senere år.


Den Danske Pengeinstitutsektor 2020 indeholder i tillæg en risikovurdering, hvor der er justeret for de meget store forskelle i ledelsesmæssige skøn for nedskrivninger relateret til den igangværende Covid-19 pandemi.


I bogen kan tillige findes analyser af (i) sektorens samlede Covid-19 relaterede nedskrivninger på DKK 11,5 mia., (ii) de negative renter, som i 2020 blev en overskudsforretning for sektoren, (iii) detaljeret gennemgang af resultatudviklingen for institutterne under et og for de 4 grupper, (iv) udviklingen i antal filialer og medarbejdere, (v) NEP-tillæg etc.


Ved at klikke på billedet til højre vil De have mulighed for at downloade indholdsfortegnelsen til ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2020”, et eksempel på en pengeinstitutprofil samt 2020 risikovurderingen.


Prisen på ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2020” er DKK 9.100 ekskl. moms og porto.


Såfremt De ønsker mere end én bog, bedes De rette henvendelse til BankResearch for at få et tilbud.


Bogen kan bestilles ved at rette henvendelse til BankResearch på nicholas@niroinvest.dk.

BANK RESEARCH

Telefonnr.: +45 51 99 50 30

copyright © all rights reserved

illustrationer af 123rf.com og rohdedoc.com