Bankrapport

BankResearch vil blandt andet kunne give Dem:


Et unikt overblik over den danske pengeinstitutsektor


Et overskueligt billede af individuelle pengeinstitutters styrker og svagheder i forhold til en udvalgt peer gruppe


Data til brug for analyser af trends i den danske pengeinstitutsektor Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af hvad BankResearch har mulighed for at levere

Bankrapport

“Den Danske Pengeinstitutsektor 2018″ blev offentliggjort den 15. april 2019.


“Den Danske Pengeinstitutsektor 2018″ indeholder en 673 siders dybdegående analyse og risikovurdering af 59 pengeinstitutter med en detaljeret 4 siders profil på disse pen5geinstitutter. 


BankResearch har opbygget et omfattende datagrundlag til brug for denne analyse, som giver mulighed for at teste sammenhænge mellem et betydeligt antal variable. De er naturligvis velkommen til at kontakte BankResearch, hvis De har behov for at få udarbejdet specifikke analyser (af alle eller udvalgte pengeinstitutter) eller eksempelvis en risikovurdering af de undersøgte pengeinstitutter med en faktorsammensætning, De bestemmer.

Klik her for at downloade indholdsfortegnelsen til ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2018”

Klik her for at downloade BankResearchs 2018 risikovur-dering.

Klik her for et eksempel på en pengeinstitutprofil i ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2018”.

Prisen på ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2018” er DKK 9.100 ekskl. moms og porto. Såfremt De ønsker mere end én bog bedes De rette henvendelse til BankResearch for at få et tilbud. Bogen kan bestilles ved at rette henvendelse til BankResearch på nicholas@niroinvest.dk.


BANK RESEARCH

Telefonnr.: +45 51 99 50 30

copyright © all rights reserved

illustrationer af 123rf.com og rohdedoc.com