Forside

BankResearchs forretningsområder:

 

Markedsdata for den danske pengeinstitussektor

 

Markedsanalyser af den danske pengeinstitutsektor

 

Input til iterne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter og virksomheder som samarbejder med pengeinstitutter

 

Foredrag om pengeinstitutsektoren

 

Kontakt os for at

høre mere om hvordan

BankResearch kan hjælpe Dem.

Forside

BankResearch er et uafhængigt dansk selskab, hvis hovedaktivitet er udarbejdelse af analyser af den danske pengeinstitutsektor, herunder levering af markedsdata, til brug for den løbende konkurrentovervågning og interne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter, analytikere og andre interessenter.

 

BankResearch blev etableret i 2014 i forbindelse med en intern omstrukturering i NIRO Invest. Her blev bog- og markedsdataaktiviteterne placeret i et nyoprettet selskab; BankResearch A/S. BankResearch er ligesom søsterselskabet NIRO Invest 100% ejet af BankResearch Holding.

Den 24. april 2017 offentliggjorde BankResearch “Den Danske Pengeinstitutsektor 2016″ – en 724 siders dybdegående analyse af danske pengeinstitutter baseret på 2016 årsrapporterne for de institutter, som indgår i undersøgelsen.

 

I mere end 680 tabeller med detaljerede benchmark analyser (2012-2017E) og mere end 60 figurer analyseres 64 pengeinstitutter ligesom bogen indeholder en detaljeret individuel 4 siders profil på hvert pengeinstitut. BankResearchs risikovurderingsmodel omfatter i år 64 pengeinstitutter og modellen har succesfuldt identificeret de fleste af de institutter, som er krakket eller på anden måde har måttet lade sig afvikle i de senere år.

 

Ved at klikke på billedet til højre vil De have mulighed for at downloade indholdsfortegnelsen til ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2016”, eksempel på en pengeinstitutprofil samt 2016 risikovurderingen.

 

Prisen på ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2016” er DKK 9.100 ekskl. moms og porto.

 

Såfremt De ønsker mere end én bog, bedes De rette henvendelse til BankResearch for at få et tilbud.

 

Bogen kan bestilles ved at rette henvendelse til BankResearch på nicholas@niroinvest.dk.

 

BANK RESEARCH

Telefonnr.: +45 51 99 50 30

copyright © all rights reserved

illustrationer af 123rf.com og rohdedoc.com