Forside

BankResearchs forretningsområder:


Markedsdata for den danske pengeinstitussektor


Markedsanalyser af den danske pengeinstitutsektor


Input til interne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter og virksomheder som samarbejder med pengeinstitutter


Foredrag om pengeinstitutsektoren


 Kontakt os for at

høre mere om hvordan

BankResearch kan hjælpe Dem.

Forside

BankResearch er et uafhængigt dansk selskab, hvis hovedaktivitet er udarbejdelse af analyser af den danske pengeinstitutsektor, herunder levering af markedsdata, til  brug for den løbende konkurrentovervågning og interne kreditrisikomodeller hos pengeinstitutter, analytikere og andre interessenter.


BankResearch blev etableret i 2014 i forbindelse med en intern omstrukturering i NIRO Invest. Her blev bog- og markedsdataaktiviteterne placeret i et nyoprettet selskab; BankResearch A/S. BankResearch er ligesom søsterselskabet NIRO Invest 100% ejet af BankResearch Holding.

Den 15. april 2019 offentliggjorde BankResearch “Den Danske Pengeinstitutsektor 2018″ – en 673 siders dybdegående analyse af danske pengeinstitutter baseret på 2018 årsrapporterne for de institutter, som indgår i undersøgelsen.


I mere end 710 tabeller med detaljerede benchmark-analyser (2014-2019E) og mere end 70 figurer analyseres 59 pengeinstitutter ligesom bogen indeholder en detaljeret individuel 4 siders profil på hvert pengeinstitut. BankResearchs risikovurderingsmodel omfatter i år 59 pengeinstitutter og modellen har succesfuldt identificeret de fleste af de institutter, som er krakket eller på anden måde har måttet lade sig afvikle i de senere år.


Ved at klikke på billedet til højre vil De have mulighed for at downloade indholdsfortegnelsen til ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2018”, et eksempel på en pengeinstitutprofil samt 2018 risikovurderingen.


Prisen på ”Den Danske Pengeinstitutsektor 2018” er DKK 9.100 ekskl. moms og porto.


Såfremt De ønsker mere end én bog, bedes De rette henvendelse til BankResearch for at få et tilbud.


Bogen kan bestilles ved at rette henvendelse til BankResearch på nicholas@niroinvest.dk.


Note: Ved Den Danske Pengeinstitutsektor 2018s redaktionelle færdiggørelse havde Coop Bank endnu ikke offentliggjort 2018 årsrapporten, hvorfor alle 2018 tal vedr. Coop Bank er BankResearchs estimater, som kan være væsentligt anderledes end de reelle tal, som offentliggøres senere.

BANK RESEARCH

Telefonnr.: +45 51 99 50 30

copyright © all rights reserved

illustrationer af 123rf.com og rohdedoc.com